Telefoonnummer

035-6400800

Adres

Schapendrift 8, 1251 XG Laren

E-mail

info@praktijkschapendrift.nl

Tarieven 2022

Consultatie en diagnostiek (C)

C001Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 50,54
C002Periodieke controle € 25,27
C003Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 25,27
C014Pocketregistratie€ 39,90
C015Parodontiumregistratie € 79,79
C010Schriftelijke medische anamnese € 25,27
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 119,69
C013Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 33,25
C020 Mondzorg aan huis€ 19,95

Maken en/of beoordelen foto’s

X10Kleine röntgenfoto € 18,62
X11Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 14,91
M02Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)€ 14,91
M03Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 14,91
M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29,92
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 19,95
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer
€ 6,65
M40Fluoridebehandeling, per kaak€ 16,62
M61*Mondbeschermer € 29,92
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 57,85
M81Behandeling van witte vlekken, volgende element € 31,92

Verdoving (A)

A15Oppervlakte verdoving€ 8,64
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 16,62

Vullingen (V)

V30Fissuurlak, eerste element € 29,92
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 16,62
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€41,23
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 57,85
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 71,15
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 94,42
V91Eenvlaksvulling composiet € 53,20
V92Tweevlaksvulling composiet€ 69,82
V93Drievlaksvulling composiet€ 83,12
V94Meervlaksvulling composiet € 106,39
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66,49

Tandvleesbehandelingen (T)

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83
T021Grondig reinigen wortel per element, complex € 35,91
T022Grondig reinigen wortel per element, standaard€ 26,60
T032Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 119,69
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 73,14
T042Consult parodontale nazorg € 101,07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044Complex consult parodontale nazorg€ 178,87
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162Behandeling tandvleesabces € 83,33
T163Toepassing lokaal medicament€ 71,81
T164*(Draad)Spalk € 26,60
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66,49

Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten € 15,14
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder € 17,47
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten€ 17,47

Maak direct een afspraak