Telefoonnummer

035-6400800

Adres

Schapendrift 8, 1251 XG Laren

E-mail

info@praktijkschapendrift.nl

Tarieven 2024

Consultatie en diagnostiek (C)

C001Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 53,50
C002Periodieke controle € 26,75
C003Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 26,75
C014Pocketregistratie€ 42,24
C015Parodontiumregistratie € 84,48
C010Schriftelijke medische anamnese € 26,75
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 126,72
C013Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 35,20
C020 Mondzorg aan huis€ 21,12
C090Niet nagekomen afspraak€ 40,00

Maken en/of beoordelen foto’s

X10Kleine röntgenfoto € 19,71
X11Beoordelen kleine röntgenfoto € 14,78

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 15,75
M02Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)€ 15,75
M03Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 15,75
M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 31,68
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 21,12
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer
€ 7,04
M40Fluoridebehandeling, per kaak€ 17,60
M61*Mondbeschermer € 31,68
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25
M81Behandeling van witte vlekken, volgende element € 33,79

Verdoving (A)

A15Oppervlakte verdoving€ 9,15
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 17,60

Vullingen (V)

V30Fissuurlak, eerste element € 31,68
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 17,60
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,04
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€41,23
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 61,25
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 75,33
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 99,97
V91Eenvlaksvulling composiet € 56,32
V92Tweevlaksvulling composiet€ 73,92
V93Drievlaksvulling composiet€ 88,00
V94Meervlaksvulling composiet € 112,64
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 70,40

Tandvleesbehandelingen (T)

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 204,16
T021Grondig reinigen wortel per element, complex € 38,02
T022Grondig reinigen wortel per element, standaard€ 28,16
T032Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 126,72
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44
T042Consult parodontale nazorg € 107,01
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
T044Complex consult parodontale nazorg€ 189,38
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163Toepassing lokaal medicament€ 76,03
T164*(Draad)Spalk € 28,16
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 70,40

Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten € 15,14
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder € 17,47
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten€ 17,47

Maak direct een afspraak