Telefoonnummer

035-6400800

Adres

Schapendrift 8, 1251 XG Laren

E-mail

info@praktijkschapendrift.nl

Tarieven 2022

Consultatie en diagnostiek (C)

C001Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 46,91
C002Periodieke controle € 23,45
C003Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 23,45
C014Pocketregistratie€ 37,03
C015Parodontiumregistratie € 74,07
C010Schriftelijke medische anamnese € 23,45
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 111,10
C013Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,86
C020 Mondzorg aan huis€ 18,52

Maken en/of beoordelen foto’s

X10Kleine röntgenfoto € 17,28
X11Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,96

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)€ 13,84
M03Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 13,84
M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,78
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer
€ 6,17
M40Fluoridebehandeling, per kaak€ 15,43
M61*Mondbeschermer € 27,78
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 52,70
M81Behandeling van witte vlekken, volgende element € 29,63

Verdoving (A)

A15Oppervlakte verdoving€ 8,02
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 15,43

Vullingen (V)

V30Fissuurlak, eerste element € 27,78
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,17
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€38,27
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 53,70
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 66,04
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 87,65
V91Eenvlaksvulling composiet € 49,38
V92Tweevlaksvulling composiet€ 64,81
V93Drievlaksvulling composiet€ 77,15
V94Meervlaksvulling composiet € 98,76
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,69
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 61,72

Tandvleesbehandelingen (T)

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179,00
T021Grondig reinigen wortel per element, complex € 33,33
T022Grondig reinigen wortel per element, standaard€ 24,69
T032Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67,90
T042Consult parodontale nazorg € 93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T044Complex consult parodontale nazorg€ 166,04
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
T162Behandeling tandvleesabces € 83,33
T163Toepassing lokaal medicament€ 66,66
T164*(Draad)Spalk € 24,69
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 61,72

Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten € 14,06
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder € 16,22
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten€ 16,22

Maak direct een afspraak