Heeft u een klacht?

Telefoonnummer

035-6400800

Adres

Schapendrift 8, 1251 XG Laren

E-mail

info@praktijkschapendrift.nl

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben n.a.v. de behandeling of over andere zaken aangaande de praktijk en/of de mondhygiënist, is het belangrijk deze met zorg op te lossen. Graag hoor ik het eerst persoonlijk van u, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mochten wij er niet uit kunnen komen ben ik als mondhygiënist aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, deze bieden een externe klachtenbemiddeling aan via de ECKG. U kan dan als patiënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ECKG. Bemiddeling door het ECKG is voor de patiënt gratis. Stichting ECKG t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten Lombokstraat 20 2022 BJ Haarlem mondhygienisten@eckg.nl Mocht de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leiden, bent u in de mogelijkheid een gerechtelijke procedure te starten, hieraan zijn wel kosten verbonden.